דוד צינמן

חלונות בלגיים מוארים של קליל

בית בעיצוב בלגי