סנדי בן שלמה א פ ש ר ו י ו ת

חלונות מטבח תכלת צפחה קליל 7000