ליואי דבוריינסקי אדריכלים יואל דבוריינסקי

חלון אמבטיה קלאסי של קליל