מדיניות האיכות, הבטיחות, הבריאות התעסוקתית והניהול הסביבתי של חברת " קליל תעשיות בע"מ"

 • קליל תעשיות בע"מ היא החברה המובילה בישראל בפיתוח, ייצור ושיווק של חלונות מעוצבים ומערכות אלומיניום מתקדמות לבנייה ולתעשייה.
 • האיכות, הבטיחות, הבריאות התעסוקתית והניהול הסביבתי הם ערכים מרכזיים ובלתי נפרדים מהניהול העסקי של החברה.
 • קליל מאמינה שיישום מדיניות זו, בדרך של שיפור מתמשך בכל התחומים, יעלה את ערך החברה ויתרום להגדלת רווחיותה לשביעות רצונם של הלקוחות, הבעלים והעובדים תוך יצירת סביבת עבודה נעימה ובטוחה לכל העובדים, הספקים, הקבלנים והלקוחות ותוך מניעת נזק לבריאות העובדים ולסביבה.
 • על מנת לעמוד ביעדים אלו, קליל תנהל את מערכת האיכות והבב"ס על פי דרישות התקנים  9001:2015  ISO, ISO 45001:2018 ו ISO 14001:2015.
 • עמידה ביעדים אלו תבוצע על פי העקרונות הבאים :
  • ביצוע סקרי שביעות רצון לקוחות שהיא בסיס להמשך צמיחתה והתפתחותה של החברה.
  • שיפור מתמיד באיכות המוצרים תוך ניתוח שוטף של תלונות לקוחות, אי התאמות והוצאת מסקנות למניעת הישנותן.
  • שיפור מתמיד לאפקטיביות מערכת האיכות והבב"ס באמצעות יצירת מודעות גבוהה בקרב כלל עובדי החברה ע"י ביצוע הדרכות לעובדים, שיתוף עובדים, התייעצות עם עובדים, שיפור תהליכים, מדדים ומשוב בכל ערוצי הפעילות.
  • נקיטת יוזמות לבדיקת היבטים שונים של מערכת האיכות והבב"ס.
  • קביעת תהליכי זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים של מערכת האיכות והבב"ס תוך הקטנת רמות הסיכון.
  • קביעת יעדים ברי מדידה לבדיקת אפקטיביות מערכת האיכות והבב"ס.
  • עמידה בחובות ההתאמה ודרישות אחרות בתחום הבטיחות והניהול הסביבתי.
  • מחויבות למניעת זיהום הסביבה וסילוק גורמי סיכון.
  • הבטחת תקשורת פנימית בין רמות ויחידות שונות בחברה.
 • מצוינות ואמינות הם מערכי היסוד באסטרטגיה ורוח החברה. על מנת להשיגם תפעיל החברה תהליכים מבוקרים, עובדים מיומנים, שיטות וכלים מדעיים ותיישם טכנולוגיות מתקדמות.
 • החברה ועובדיה כאחד מחויבים לחתירה למצוינות בתחום הניהול, במישור המקצועי ובמישור יחסי העבודה.
 • החברה תקבע סמכויות ותחומי אחריות ברורים בתחומי האיכות והבב"ס תוך הקצאת המשאבים הדרושים לשם כך.
 • על מנת לממש מדיניות זו, הנהלת קליל תמנה נציגים (מנהל בטיחות ומנהל איכות) אשר יהיו אחראים על הקמה, יישום מערכת נהלים, הטמעה ובדיקת היישום במטרה להבטיח את קיום הדרישות הכלליות במדיניות שבנידון.

 

מנכ"ל קליל תעשיות בע"מ
פרדי אבוקרט