איכות הסביבה

קליל חרטה על דגלה את נושא השמירה על איכות הסביבה. החלטה זו באה לידי ביטוי בהשקעות גדולות לעמידה בתקנים המחמירים ביותר לשמירה על איכות האוויר והמים ובקיום דיאלוג מתמיד עם עמותות לשמירה על איכות הסביבה.

בין הפעולות שנוקטת קליל ליישום מדיניות החברה:

 • קליל מפעילה הליכי ייצור אקולוגיים:
 • צביעה ללא חומרים כרומטיים מזהמים
 • שימוש בחומרים מתמחזרים בלבד
 • סילוק פסולת מבוקר באמצעות חברה מתמחה
 • מחזור מלא לחלוטין של האלומיניום.
 • העסקת עובד במשרה מלאה לשמירה על איכות הסביבה והבטיחות.
 • חיפוש מתמיד אחרי טכנולוגיות חדשות וירוקות כולל השתתפות בפורומים מקצועיים באירופה ובארה"ב.
 • קיום דיאלוג מתמיד עם עמותות לשמירה על איכות הסביבה.

הנהלת המפעל פועלת בשיתוף עם הרשויות השונות הקשורות לנושא:

 • המחלקה לאיכות הסביבה בעירית כרמיאל.
 • המשרד לאיכות הסביבה ירושלים.
 • המשרד לאיכות הסביבה מחוז הצפון.
 • איגוד ערים - גליל מערבי.
 • משרד הבריאות.
 • פיקוד העורף.
 • אגף הים והחופים.
 • מנהל הגז.
 • החברה לשירותי איכות הסביבה.
 • עמותת iiSBE לבנייה ברת קיימא

בשמירה על איכות האוויר, עומדת קליל בדרישות הבאות:

 •  חוק העזר לעירית כרמיאל, שהוא מהמחמירים ביותר הקיימים במדינת ישראל.
 •  האמנה ליישום תקנים בדבר פליטת מזהמים לאוויר, שנחתמה בין המשרד לאיכות הסביבה והתאחדות התעשיינים - קליל הייתה בין החברות הראשונות שחתמו על אמנה זו בפברואר 1988.
 • התקן הגרמני 1986 - TALUFT.

בשמירה על מי תהום, עומדת קליל בדרישות הבאות:

 • חוק העזר לעירית כרמיאל, מהמחמירים ביותר הקיימים במדינת ישראל.
 • הוראות איגוד ערים גליל מערבי.
 • הוראות המשרד לאיכות הסביבה מחוז צפון.
 • הוראות פיקוד העורף.