אביזרים

לפניך קבצים , יש להתחבר לאיזור האישי כדי לצפות בהם

 • 833130 - עוגן

  833130 - עוגן
 • 8390 - בסיס לעוגן תחתון

  8390 - בסיס לעוגן תחתון
 • 8388 - בסיב עוגן מחוזק (סט)

  8388 - בסיב עוגן מחוזק (סט)
 • 8387 - בסיס עוגן קטן (סט)

  8387 - בסיס עוגן קטן (סט)
 • 8386 - אוזן בינונית (זוג)

  8386 - אוזן בינונית (זוג)
 • 8385 - אוזן מחוזקת בינונית (ימין,שמאל)

  8385 - אוזן מחוזקת בינונית (ימין,שמאל)
 • 8384 - אוזן מחוזקת קצרה (ימין,שמאל)

  8384 - אוזן מחוזקת קצרה (ימין,שמאל)
 • 8383 - אוזן קצרה (זוג)

  8383 - אוזן קצרה (זוג)
 • 8367 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 175 מ

  8367 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 175 מ"מ
 • 8366 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 160 מ

  8366 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 160 מ"מ
 • 8365 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 145 מ

  8365 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 145 מ"מ
 • 8364 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 130 מ

  8364 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 130 מ"מ
 • 8363 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 110 מ

  8363 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 110 מ"מ
 • 8362 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 93 מ

  8362 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 93 מ"מ
 • 8361 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 85 מ

  8361 - שרוול לתפר התפשטות-עמוד 85 מ"מ
 • 8355 - זוג תושבות למגביל פתיחה 8341

  8355 - זוג תושבות למגביל פתיחה 8341
 • 8354 - תומך לזיגוג קבוע 38 מ

  8354 - תומך לזיגוג קבוע 38 מ"מ
 • 8353 - תומך לזיגוג קבוע 24 מ

  8353 - תומך לזיגוג קבוע 24 מ"מ
 • 8352 - תומך זיגוג 38 מ

  8352 - תומך זיגוג 38 מ"מ לחלון נסתר R,HTS
 • 8351 - תומך זיגוג 24 מ

  8351 - תומך זיגוג 24 מ"מ לחלון נסתר R,HTS
 • 8350 - תומך זיגוג 6 מ

  8350 - תומך זיגוג 6 מ"מ לחלון נסתר R,HTS
 • 8349 - מחבר לפנל קבוע,זיגוג מונוליתי 
SG

  8349 - מחבר לפנל קבוע,זיגוג מונוליתי SG
 • 8348 - מחבר לפנל קבוע,זיגוג בידוד 
SG

  8348 - מחבר לפנל קבוע,זיגוג בידוד SG
 • 8347 - תומך זיגוג קבוע SG

  8347 - תומך זיגוג קבוע SG
 • 8346 - זוג תושבות למספריים

  8346 - זוג תושבות למספריים "26
 • 8345 - זוג תושבות למספריים

  8345 - זוג תושבות למספריים "16
 • 8344 - זוג תושבות למספריים

  8344 - זוג תושבות למספריים "22
 • 8343 - זוג מספריים

  8343 - זוג מספריים "26 (עד 120 ק"ג)
 • 8342 - זוג מספריים

  8342 - זוג מספריים "16 (עד 60 ק"ג) (עם מגביל פתיחה 8841 עד 90 ק"ג)
 • 8341 - מגביל פתיחה

  8341 - מגביל פתיחה
 • 8340 - זוג מספריים

  8340 - זוג מספריים "22 (עד 90 ק"ג) (עם מגביל פתיחה 8841 עד 120 ק"ג)
 • 8339 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה

  8339 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה
 • 8338 - תומך זיגוג קבוע 24 מ

  8338 - תומך זיגוג קבוע 24 מ"מ VTS
 • 8336 - תומך זיגוג קבוע 6 מ

  8336 - תומך זיגוג קבוע 6 מ"מ VTS
 • 8335 - תומך זיגוג 6 מ

  8335 - תומך זיגוג 6 מ"מ לחלון נסתר VTS,SG
 • 8334 - תומך זיגוג 24 מ

  8334 - תומך זיגוג 24 מ"מ לחלון נסתר VTS,SG
 • 8332 - מרזב מים לעמוד HTS

  8332 - מרזב מים לעמוד HTS
 • 8329 - תומך מסגרת קבועה FSG,MG

  8329 - תומך מסגרת קבועה FSG,MG
 • 8328 - מוביל למסגרת זיגוג FSG,MG

  8328 - מוביל למסגרת זיגוג FSG,MG
 • 8327 - מרזב מים לעמוד ימין, שמאל

  8327 - מרזב מים לעמוד ימין, שמאל
 • 8314 - שבלונה לקידוח עמודים (עד עמוד 160 מ

  8314 - שבלונה לקידוח עמודים (עד עמוד 160 מ"מ)
 • 8313 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה

  8313 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה
 • 8312 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה

  8312 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה
 • 8311 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה

  8311 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה
 • 8310 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה

  8310 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה
 • 8309 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה

  8309 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה
 • 8308 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה

  8308 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה
 • 8307 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה

  8307 - לבחירת המחבר-ראה פרק הוראות יצור-שיטות חיבור קורה
 • 8306 - נגדי נעילת כנף

  8306 - נגדי נעילת כנף
 • 8305 - מחבר פנימי עם מעצור למסגרת קביעה FSG

  8305 - מחבר פנימי עם מעצור למסגרת קביעה FSG
 • 8304 - מחבר חיצוני למסגרת קבועה FSG,MG

  8304 - מחבר חיצוני למסגרת קבועה FSG,MG
 • 8303 - צלב לאטם מרכזי 2279

  8303 - צלב לאטם מרכזי 2279
 • 8301 - מחבר קפיצי לקורה

  8301 - מחבר קפיצי לקורה
 • 3141 - מבלט לפינוי עמוד

  3141 - מבלט לפינוי עמוד "פינוי עמוק" (62מ"מ)
 • 3140 - מבלט קליל 8300

  3140 - מבלט קליל 8300
 • 2609 - גיבוי לסיליקון קוטר 25(פוליאטילן מוקצף)

  2609 - גיבוי לסיליקון קוטר 25(פוליאטילן מוקצף)
 • 2605 - קלין זיגוג (36x100x2)

  2605 - קלין זיגוג (36x100x2)
 • 2604 - קלין זיגוג (26x100x2)

  2604 - קלין זיגוג (26x100x2)
 • 2603 - קלין זיגוג (23x100x2)

  2603 - קלין זיגוג (23x100x2)
 • 2602 - קלין זיגוג (9x100x2)

  2602 - קלין זיגוג (9x100x2)
 • 2601 - קלין זיגוג (5x100x2)

  2601 - קלין זיגוג (5x100x2)
 • 2462 - אטם לתפר התפשטות 
VTS,MG,FSG,SG,R 
(EPDM מוקצף)

  2462 - אטם לתפר התפשטות VTS,MG,FSG,SG,R (EPDM מוקצף)
 • 2461 - אטם לתפר התפשטות 
HTS
 (EPDM מוקצף)

  2461 - אטם לתפר התפשטות HTS (EPDM מוקצף)
 • 2288 - אטם זיגוג 4 מ

  2288 - אטם זיגוג 4 מ"מ (EPDM)
 • 2287 - אטם פנים 5.5 מ

  2287 - אטם פנים 5.5 מ"מ (EPDM)
 • 2286 - אטם הגבהה מרכזית 10 מ

  2286 - אטם הגבהה מרכזית 10 מ"מ (EPDM)
 • 2285 - אטם הגבהה מרכזית 14 מ

  2285 - אטם הגבהה מרכזית 14 מ"מ (EPDM)
 • 2284 - אטם זיגוג 8 מ

  2284 - אטם זיגוג 8 מ"מ (EPDM)
 • 2281 - אטם נשר (EPDM)

  2281 - אטם נשר (EPDM)
 • 2279 - אטם מרכזי ל-MG,FSG
 (EPDM)

  2279 - אטם מרכזי ל-MG,FSG (EPDM)
 • 2278 - אטם חרב ל-MG,FSG
 (EPDM)

  2278 - אטם חרב ל-MG,FSG (EPDM)
 • 2277 - אטם זיגוג 28 מ

  2277 - אטם זיגוג 28 מ"מ (EPDM)
 • 2276 - אטם זיגוג 12 מ

  2276 - אטם זיגוג 12 מ"מ (EPDM)
 • 2275 - אטם קלין 10 מ

  2275 - אטם קלין 10 מ"מ (EPDM)
 • 2274 - אטם זיגוג 10 מ

  2274 - אטם זיגוג 10 מ"מ (EPDM)
 • 2273 - אטם זיגוג 6 מ

  2273 - אטם זיגוג 6 מ"מ (EPDM)
 • 2272 - אטם קלין 4 מ

  2272 - אטם קלין 4 מ"מ (EPDM)
 • 2271 - אטם זיגוג 4 מ

  2271 - אטם זיגוג 4 מ"מ (EPDM)
 • 2245 - אטם גב לסיליקון בין פנלים
.S.G
 (EPDM מוקצף)

  2245 - אטם גב לסיליקון בין פנלים .S.G (EPDM מוקצף)
 • 2243 - אטם קלין 6 מ

  2243 - אטם קלין 6 מ"מ (EPDM)
 • 2236 - אטם קלין 4 מ

  2236 - אטם קלין 4 מ"מ (EPDM)
 • 2234 - אטם בין שלד למשקוף (EPDM)

  2234 - אטם בין שלד למשקוף (EPDM)
 • 2227 - אטם משקוף בחלון נסתר (EPDM-דו רכיבי)

  2227 - אטם משקוף בחלון נסתר (EPDM-דו רכיבי)
 • 2209 - אטם פנים 3.5 מ

  2209 - אטם פנים 3.5 מ"מ (EPDM)
 • 2208 - אטם פנים 2.5 מ

  2208 - אטם פנים 2.5 מ"מ (EPDM)
 • 2204 - אטם קלין 5 מ

  2204 - אטם קלין 5 מ"מ (EPDM)
 • 2203 - אטם קלין 3 מ

  2203 - אטם קלין 3 מ"מ (EPDM)
 • 2202 - אטם קלין 2 מ

  2202 - אטם קלין 2 מ
 • 2168 - פלציב 8x8 עם פס הדבקה

  2168 - פלציב 8x8 עם פס הדבקה
 • 2137 - אטם גב לזיגוג S.G.בעובי 6 מ

  2137 - אטם גב לזיגוג S.G.בעובי 6 מ"מ (P.V.C)
 • 1816 - אטם צורתי לקורה 
(EPDM)
05364,05365,05366,05367

  1816 - אטם צורתי לקורה (EPDM) 05364,05365,05366,05367
 • 1815 - אטם בין קורה לעמוד

  1815 - אטם בין קורה לעמוד
 • 1589 - פינת חיבור בלחיצה לחלון נסתר-משקוף וכנף

  1589 - פינת חיבור בלחיצה לחלון נסתר-משקוף וכנף
 • 1588 - פינה טרודה לחלון נסתר משקוף וכנף

  1588 - פינה טרודה לחלון נסתר משקוף וכנף
 • 1579 - מחבר לקורה מפוצלת

  1579 - מחבר לקורה מפוצלת
 • 1575 - סט פינות חיבור בלחיצה למסגרת מפרופיל 05384

  1575 - סט פינות חיבור בלחיצה למסגרת מפרופיל 05384
 • 1571 - פין לחיבור קורה

  1571 - פין לחיבור קורה
 • 1549 - פין לפינה טרודה

  1549 - פין לפינה טרודה
 • 1541 - פינה נוספת למשקוף -R

  1541 - פינה נוספת למשקוף -R
 • 1450 - ציר מילוט ל-SG,HTS

  1450 - ציר מילוט ל-SG,HTS
 • 1255 - נקודת נעילה אקסנטרית

  1255 - נקודת נעילה אקסנטרית
 • 1032 - ידית לחלון

  1032 - ידית לחלון
 • 0668 - בורג ראש אלן (5.5x25)

  0668 - בורג ראש אלן (5.5x25) "#12x1 פלב"מ
 • 0666 - בורג ראש אלן (5.5x32)

  0666 - בורג ראש אלן (5.5x32) "#12x1 1/4 פלב"מ
 • 0665 - בורג ראש אלן (5.5x45)

  0665 - בורג ראש אלן (5.5x45) "#12x1 3/4 פלב"מ
 • 0664 - בורג ראש אלן (5.5x50)

  0664 - בורג ראש אלן (5.5x50) "#12x2 פלב"מ
צפייה בקבצי שרטוטים מסוג DWF מתאפשרת באמצעות דפדפן אקספלורר.
ניתן להוריד תוכנת צפייה בקישור הבא - Autodesk DWF Viewer
לצפיה בקבצים מסוג PDF ניתן להוריד - Adobe reader