סיור הנדסאי / טכנאי חיל האויר

קליל באוויר

צה"ל מתעניין בקליל. מחיל הים וזרועות היבשה הפעם עלינו לזרוע האוויר... אתמול נערך ביקור וסיור של חניכי חיל האוויר - נדסאים /טכנאים, כ-43 חניכים אשר לומדים במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר- ממגמת מכונות - התמחות בתעופה. החניכים הגיעו עם אורטל ביטון -ר"צ מכונות במכללה.

ניר עמית העביר להם הרצאה שיווקית, אילן ושפיר סיירו איתם ברחבי המפעל. 

החניכים הוקסמו מהתהליכים הטכנולוגים -תמונה אחת שווה אלף מילים בתום היום ,החיוכים ,התודות ומן המשוב החיובי ניתן ללמוד גם לביקורים הבאים.

נפרדנו מהם במתן שי ושרוכי שיווק.