קושרים גשר לקהילה -מהתאחדות התעשיינים ועד קליל תעשיות

בין היתר קבוצה זו משמשת גם כוועדת שיפוט לאות התעשייה בצפון בראשותו יו"ר הועדה תמיר פורת.
הוועדה גיבשה קריטריונים לבחירת המפעלים והחברות שיקבלו את האות ופנתה לרשויות ציבוריות ומקומיות, להנהלות הפארקים לתעשייה, לארגונים ועמותות, שיציעו מועמדים ראויים לקבלת "אות התעשייה למובילות חברתית, וסביבתית למפעלי תעשייה בצפון".

במסגרת פעילות ועדת קשרי תעשייה - קהילה, התאחדות התעשיינים בישראל - צפון, אנו מקדמים פרויקטים של אחריות תאגידית במפעלים ופועלים לחיזוק ולהעמקת הקשר בין התעשייה, הקהילה והסביבה. 
אחת לשלושה שבועות מתפרסם מפעל / חברה בצפון הפעיל ותורם בדרך ייחודית לקהילה ולסביבה. 
 

אות התעשייה לפעילות קהילתית

הנהלת התאחדות התעשיינים סניף צפון החליטה להעניק מידי שנה את"אות התעשייה בצפון" למפעלים וחברות המצטיינים במעורבות ותרומה לקהילה, פועלים לפיתוח סביבתי ולאיכות הסביבה ומעסיקים עובדים מאוכלוסיות מגוונות.

בסניף הצפון של ההתאחדות יזמו השנה גם קורס ייחודי של "מובילים חברתיים" במפעלי התעשייה. הקורס נועד להכשיר מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי פיתוח, איכות ומשאבי אנוש לשמש כמובילים חברתיים בארגון שבו הם עובדים.

נושאי הקורס כוללים: אחריות תאגידית חברתית בארץ ובעולם, תורת הניהול הסביבתי, תו תקן חברתי, סקירת טכנולוגיות סביבתיות וכלכליות. הקורס כולל גם פעילות ופרויקט יישומי.

מנהל ההתאחדות סניף הצפון, ליאור אפלבאום, מציין כי "הנושא של פעילות חברתית ומעורבות בקהילה תפס תאוצה רבה בתקופה האחרונה והפך לאחד מתחומי העניין של תעשיינים בצפון".