ביקור נשיאותי בקליל - צביקה אורן נשיא התאחדות התעשינים בישראל

מסגרת ביקורו בעיר, ביקר בעיריית כרמיאל, במכללה ובביה"ס התמ"ת - משם הגיע גם אלינו לקליל.
את הביקור חתם נשיא ההתאחדות בחברת טרילדור -מפעל שכן לנו.
במפגש נכחו נציגי ההתאחדות סניף צפון, הנהלת קליל ונציגי עיריית כרמיאל .