ביקור סטודנטים לתעשייה וניהול - תיכון הרצוג, כפר סבא

לקבוצה התלוו מורים מביה"ס ונציגי מפעל טרילדור השכן, שהצטרפו לבחון סיורים משותפים.
את הקבוצה הנחה אילן גרין סויסה - רכז קשרי התעשייה בקליל.
חשיבות הסיורים הללו הם בחיבור מערכת החינוך לתעשייה.