תרומה למכון לקידום החירש

הפעילות המגווונת של חברת קליל תעשיות בתחומי הקהילה והתרומות של החברה מתוך הבנת הצרכים של הקהילה והשותפות בין התעשייה לקהילה יולדים קשרים, פעילויות ותרומות מכובדות.