חלונות ודלתות קליל באוהאוס מוארים מבחוץ

קליל באוהאוס 5600