אופיס – תעשייתי, הייטק

תריס חשמלי חלונות קליל. אדריכלית: טלי דורה

פתחים בסלון עם תריס חשמלי