אופיס – תעשייתי, הייטק

חלון מטבח שחור בוילה מבט מבחוץ. קליל 7500

חלון מטבח שחור - מבט מבחוץ