אופיס – תעשייתי, הייטק

סלון ספריה חצי קומה חלונות קליל אופיס 9200

סלון ספריה חצי קומה