אופיס – תעשייתי, הייטק

דלת הזזה -אפור עמוק קליל 2200