אופיס – תעשייתי, הייטק

חלון ציר אופיס - קליל 5500