אופיס – תעשייתי, הייטק

בית ביישוב אירוס קליל אופיס 2200

בית ביישוב אירוס