אופיס – תעשייתי, הייטק

דלת יציאה לגינה קליל אופיס 7500

סלון אופיס