אופיס – תעשייתי, הייטק

שילוב בין חצר ובית פרטי עם דלתות קליל