אופיס – תעשייתי, הייטק

דלת הזזה גדולה ביציאה לחצר, קליל 9200

דלת הזזה ביציאה לחצר