אופיס – תעשייתי, הייטק

דלת קליל אופיס 2200

דלת קליל אופיס 2200 ביציאה מהמטבח