אופיס – תעשייתי, הייטק

חלון קליל אופיס 2200 במטבח