אופיס – תעשייתי, הייטק

חלון בחדר מגורים קליל אופיס 2200

קליל אופיס בחדר המגורים