קליל מנהטן 8300

3 מגדלי מגורים

ייזום - גינדי החזקות

מערכות אלומיניום קליל קלאסי  7000, קליל קלאסי 9000, קליל אופיס 9200, קליל מנהטן 8300

קיקה ברא"ז אדריכלים

קבלן אלומיניום עמי תעשיות אלומיניום


מגדלי שרונה תל אביב