קליל מנהטן 8300

מגדל בר כוכבא – בני ברק.

בניין משרדים כ-100 מ' גובה

יזם - חג'ג

מערכות קליל מנהטן 8300

בר לוי אדריכלים

קבלן אלומיניום: מרס תדמית


מגדל בר כוכבא בני ברק