קליל מנהטן 8300 (ריכוז פרופילים של הסידרה)

עמודים - מרכזי נמוך

עמודים - מרכזי נמוך

עמודים - מרכזי גבוה

עמודים - מרכזי גבוה

שרוולים

שרוולים

קורות - מרכזי נמוך

קורות - מרכזי נמוך

קורות - מרכזי גבוה

קורות - מרכזי גבוה

קורות מפוצלות

קורות מפוצלות