קליל מנהטן 8300 R

גלריה

חתכים אופיניים

הוראות ייצור

קטלוג הסדרה

פרטי קיר

שרטוטי הרכבה

דפי מידע