היזהרו מזיופים

כיצד תוודאו שהחלון מקורי?

בחרתם להשקיע בחלונות ולרכוש מוצר איכותי שיפעל כראוי לאורך שנים. כדאי לוודא שקיבלת מה שהזמנתם. מוצרי קליל נושאים סימני זיהוי בלעדיים וחותמות איכות, בכדי לעזור לכם להימנע מזיופים. ​

"להקדים תרופה" - בעת עריכת החוזה, דרשו כי יותקנו רק מוצרים (פרופילים, צבע, אביזרים), מקוריים של חברת קליל. אל תאפשרו לרשום בחוזה "קליל או שווה ערך". סעיף זה מאפשר לקבלן האלומיניום לשלב מוצרים שאינם בהכרח של קליל.

 היזהרו מזיופים
איך תבדילו בין מקורי למזויף? ​

  • חותמת מקוריות כל הפרופילים המצופים של קליל נושאים חותמת זיהוי (לוגו קליל). ודאו שהחותמות מופיעות על כל הפרופילים. חשוב מאוד לעמוד על כך שהחותמות תוסרנה רק לאחר התקנת מערכות האלומיניום בביתכם. ​

  •  אביזרים מקוריים - האביזרים של קליל נושאים חותמת קליל. ודאו שהידיות מסומנות בלוגו קליל ודרשו לראות סימני זיהוי לאביזרים הנסתרים.

  •  מנועי קליל קונטרול לתריסי גלילה - ודאו שאתם מקבלים את תעודת האחריות למנועי התריסים שרכשתם.

  • קליל זכוכיות קליל מסומנות בחותמת שקופה בפינת החלון. ודאו שקיימת חותמת בכל חלון.

  •  סימן זיהוי ייחודי - כל פרופיל היוצא את מפעלנו נושא סימן זיהוי של שלושה פסים. ברב המקרים, נמצאים הפסים בחלקו הפנימי של הפרופיל ולכן ניתן לראותם רק לפני הרכבת המוצר. רצוי לבקר את מתקין האלומיניום בזמן ייצור החלונות כדי לוודא זאת.