קליל זיגוג

אדריכל, יועץ, מתכנן, יצרן

קליל מגישה לך את המנגנון לבחירת פתרונות זיגוג.

  • המידע וכל הנתונים בקטלוג זה ערוכים ומיועדים להנחיה ולהדרכה בלבד.
  • פעילות גוף כלשהו על פי המידע והנתונים הללו תהיה באחריותו בלבד.
  • קליל תעשיות עשתה את מרב המאמצים לשם הבטחת דיוק המידע ועדכונו. עם זאת, היא אינה ולא תהיה אחראית לכל טעות או השמטה שעלולות להתגלות במידע.
  • קליל תעשיות שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי טכני או אחר, ללא כל הודעה מוקדמת.
  • קליל תעשיות לא תהיה אחראית לכל פגם או נזק הנובע משילוב מידע זה או אחר, שאינו בידיעתה ובאחריותה, ולפגמים ונזקים הנובעים מייצור ומהתקנת המוצרים באופן לקוי.
  • לצורך תכנון, ייצור ושימוש במוצרינו השונים, הנך מוזמן להיעזר במרכז ההדרכה של קליל תעשיות ובמחלקת הייעוץ לאדריכלים וליצרנים. 
אני מאשר כי קראתי את התקנון ואני מסכים לתקנון הרשמה זה.

    שיתוף ברשתות חברתיות