קליל זיגוג

אדריכל, יועץ, מתכנן, יצרן

קליל מגישה לך את המנגנון לבחירת פתרונות זיגוג.

  • המידע וכל הנתונים בקטלוג זה ערוכים ומיועדים להנחיה ולהדרכה בלבד.
  • פעילות גוף כלשהו על פי המידע והנתונים הללו תהיה באחריותו בלבד.
  • קליל תעשיות עשתה את מרב המאמצים לשם הבטחת דיוק המידע ועדכונו. עם זאת, היא אינה ולא תהיה אחראית לכל טעות או השמטה שעלולות להתגלות במידע.
  • קליל תעשיות שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי טכני או אחר, ללא כל הודעה מוקדמת.
  • קליל תעשיות לא תהיה אחראית לכל פגם או נזק הנובע משילוב מידע זה או אחר, שאינו בידיעתה ובאחריותה, ולפגמים ונזקים הנובעים מייצור ומהתקנת המוצרים באופן לקוי.
  • לצורך תכנון, ייצור ושימוש במוצרינו השונים, הנך מוזמן להיעזר במרכז ההדרכה של קליל תעשיות ובמחלקת הייעוץ לאדריכלים וליצרנים. 
אני מאשר כי קראתי את התקנון ואני מסכים לתקנון הרשמה זה.