מרקוני - מנוע עם שלט ומתג

מרקוני - ליהנות מכל היתרונות של משפחת קלילקונטרול.

פעולה: מנוע רדיו שמעלה או מוריד תריס, סוכך, דלת מוסך או וילון.

מצבים: עד חמישה מצבים סופיים, פתיחה מקסימאלית או סגירה מקסימאלית ומצבי ביניים שמוגדרים מראש.

לחיצה על כפתור מסוים בשלט תביא את התריס למצב שהוגדר מראש.

לדוגמא: מצב בתריס אור של חרכים פתוחים או מצב של חצי תריס פתוח וחצי סגור ועוד.

הפעלה: באמצעות מתג על הקיר או מגוון שלטי קליל קונטרול, גלאים המחוברים למנוע באמצעות גלי רדיו.

מתאים: לכל תריסי הגלילה הרגילים ותריסי האור המסופקים על ידי קליל.

יתרון: ניתן להוסיף חיישן העוצר את המנוע בהיתקלות במכשול וממזער נזקים שעלולים להיגרם לתריס, מתחבר לכל השלטים ולכל הגלאים, אפשרות להפעלה קבוצתית.

חסרון: עוד לא מצאנו.

מרקוני