הלבשות

מסגרת נוספת מסביב לחלון/דלת. ניתנות להוספה במידה ורוצים להעשיר את החלון או במידה והחלון/דלת נכנסים לתוך כיס.