גלילאו - מנוע עם מתג

 

פעולה: מנוע מכני, שמעלה או מוריד תריס או סוכך.

מצבים: שני מצבים סופיים פתיחה מקסימאלית או סגירה מקסימאלית.

            כדי לעצור את התריס במצב ביניים יש להפסיק את פעולתו בלחיצה על המתג.

הפעלה: באמצעות מתג על הקיר המחובר למנוע באמצעות חיווט.

מתאים: לכל תריסי הגלילה הרגילים ותריסי האור המסופקים על ידי קליל

יתרון: זול יותר.

חסרון: לא ניתן לחבר שלט או גלאים ישירות למנוע.

תוספות: מנגנון ידני למצבי חירום או לשומרי שבת המאפשר פתיחה ללא חשמל או בכניסה לחניה.

ניתן לשדרגו להפעלה עם שלט ו/או ניתן להתחבר לגלאים באמצעות (יחידת מקלט ייעודית)