בדיקת איכות

כל המוצרים של קליל מתוכננים בהתאם לדרישות התקן הישראלי המעודכן.
תקן למוצר הוא מסמך, שמפורטות בו הדרישות הטכניות החלות על מוצר כדי שיתאים לייעודו.

התקן דן בתכונות השונות של המוצר כגון: חומר, מבנה, תהליך יצור, תפעול המוצר, בטיחות ועוד.
את הגדרות התקן בונים במכון התקנים, לשם כך הוא מפעיל מאות ועדות טכניות, שמשתתפים בהן אלפי נציגים הבאים ממגזרים שונים של המשק. ביניהם יצרנים, קבלנים, מוסדות מדע ומחקר, מעבדות בדיקה וכדומה.

מכון התקנים פרסם תקן ישראלי לחלונות אלומיניום: ת"י 1068 חלק 1, 2.
בתקן מופיעות דרישות רבות המתייחסות לסימון, מבנה, מידות, אטימות, פרזול, ציפוי, תפעול, חוזק ועמידות, בטיחות, גימור ועוד.

התקן הוא ארוך ומפורט ואין לצפות מהצרכן שיכיר את כל הדרישות המופיעות בו ויוכל לבדוק לפיהן את המוצר.

מסיבה זו "הומצא" תו התקן.

מכיוון שקליל עומדת בדרישות התקן הותר לה לסמן את מוצריה בתו תקן.

חלון שהובא למעבדה לבדיקת חלונות, עובר "מסע עינויים" המדמה מצבים ושמושים שהוא צפוי לעבור במשך כל "ימי חייו".

להלן תאור של חלק מהבדיקות:

 • תפעול אגפי החלון - פתיחה וסגירה של החלון או הדלת 5,000 פעם הפסקה ועוד 5,000 פעם.
 • מידת הכוח הדרוש להפעלה - בדיקה של כמות הכוח שדרושה לפתיחת המוצר.
 • תפעול אבזרי הפרזול - עמידות הפרזול למספר רב של הפעלות.
 • עמידות בפיתול ובעווית - יוצרים פיתול ע"י הפעלת כוח מנוגד בחלק העליון דוחפים פנימה ובחלק התחתון לוחצים החוצה.
 • עמידות בתקיפה- עמידות למכה חד פעמית בעוצמה רבה.
 • עמידות בחדירות מים- עמידות בהמטרת מים ולחץ אוויר.
 • עמידות בתלייה - תולים משקולת של 50 ק"ג ורואים האם החלון עומד בעומס.
 • עמידות בחדירות אוויר - עמידות בלחץ אוויר החל מ100 קמ"ש ועד 180 קמ"ש.
 • עמידות בעקירת צירים- מנסים לעקור את הצירים באמצעות לחץ חיצוני.
 • גימור הפרופילים- עמידות הצבע בחום, קור, לחות, וקרינת שמש.
 • בטיחות- מבדקי בטיחות במגוון סימולציות.
 • חיבור הפרופילים ואיטומם- בדיקת איטום בין החיבורים של הפרופילים.

לאחר שהחלון עבר את כל הבדיקות הללו ועמד בהן, רק אז הוא ראוי לשאת את תו התקן.